SALE ZA KONFERENCIJE

Sala za konferencije Anastasia

Sala za konferencije “ Anastasia „ – Sala kapaciteta do 50 ljudi, takođe raspolaže svim tehničko-tehnološkim sredstvima i osobljem za organizaciju manjih skupova ili dešavanja.

Sala za konferencije Gloria

Sala za konferencije “ Gloria “ – Kapaciteta je do 120 osoba, sa mogućnošću korišćenja dodatnog komfornog prostora za kafe pauze ili koktel posluženje. Sala takođe raspolaže svim tehničko-tehnološkim kapacitetima i osobljem.